Dầu gội bồ kết và thảo dược: Số tiếp nhận Phiếu công bố: 15113/21/CBMP-HN Ngày cấp số tiếp nhận: 7/7/2021

Kem Ủ – Xả Bưởi và Nha Đam: Số tiếp nhận Phiếu công bố: 10207/21/CBMP-HN Ngày cấp số tiếp nhận: 7/7/2021

Tinh dầu bưởi và hương nhu: Số tiếp nhận Phiếu công bố: 10208/21/CBMP-HN Ngày cấp số tiếp nhận: 7/7/2021

Sữa tắm SENCHA: Số tiếp nhận Phiếu công bố: 17043/23/CBMP-HN Ngày cấp số tiếp nhận: 03/8/2023